СЛОВОТВІРНЕ ЗНАЧЕННЯ „ПОДІБНОСТІ”: ПРИНЦИПИ ВСТАНОВЛЕННЯ І ФІКСУВАННЯ В СЛОВНИКОВИХ ДЕФІНІЦІЯХ

Автор(и)

  • Tetiana Ye. Hutsuliak

Ключові слова:

словотвірне значення „подібності”, образний компонент значення, образні деривати, образні мотиваційні відношення, словникова дефініція

Анотація

У пропонованій розвідці зосереджено увагу на аналізі специфіки фіксування в словникових дефініціях словотвірної та загалом лексичної семантики відсубстантивних дериватів з образним компонентом змісту; обґрунтована потреба закріпити в термінологічному інструментарії сучасної дериватології поняття словотвірного значення „подібності”. У статті акцентовано на тому, що одиниці словотвірного рівня своєю морфологічною будовою відображають не тільки компаративні відношення, а також і їх когнітивну основу ‒ встановлення подібності. У словникових дефініціях лексичного значення образних відсубстантивних дериватів української мови, зокрема прикметників, дієслів, прислівників, іменників, зв՚язок з характером мотиваційних відношень відображено по-різному. У роботі встановлено, що більш усталеними є словникові тлумачення з формулами, до складу яких уведено компоненти „схожий”, „подібний” (для прикметників та дієслів); „у вигляді, у формі” (для прислівників). В українських лексикографічних джерелах менш поширеними є дефініції, що містять відсилання до вихідної лексеми у формулюваннях „такий, як…”.
Здійснені узагальнення послужили підставою розглядати словотвірні значення образних дериватів як такі, що фіксують подібність, встановлювану в процесі словотвірної номінації між об՚єктом називання та обраним мовцем джерелом асоціативно-образного зіставлення.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-14

Як цитувати

Hutsuliak, T. Y. (2022). СЛОВОТВІРНЕ ЗНАЧЕННЯ „ПОДІБНОСТІ”: ПРИНЦИПИ ВСТАНОВЛЕННЯ І ФІКСУВАННЯ В СЛОВНИКОВИХ ДЕФІНІЦІЯХ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (12(80), 88–92. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3359

Номер

Розділ

ФОНЕТИЧНА, ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМИ МОВИ ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕНЬ