НАЦІОНАЛЬНО-МОВНА КАРТИНА СВІТУ: ТРІАДА МОВА – КУЛЬТУРА – ЛЮДИНА

Автор(и)

  • Svitlana Hurbanska

Ключові слова:

мовна картина світу, концептуальна картина світу, національно-мовна картина світу, тріада мова – культура – людина, коди культури, лінгвокультурні концепти, лінгвокультурологічний аспект досліджень, безеквівалентна лексика

Анотація

У статті запропоновано антропоцентричний підхід до вивчення національно-мовної картини світу крізь призму мовної і культурної взаємодії; визначено роль безеквівалентної лексики у мовній та концептуальній картині світу завдяки теоретико-методологічним засадам лінгвокультурологічного аспекту досліджень.
Виокремлення людського фактора як одного з центральних в антропоцентричній лінгвістиці виводить на передній план необхідність вивчення проблем опису мовної структури, а також завдань усебічного дослідження мовної особистості, яка здатна до породження й розуміння мовлення.
Встановлення взаємозв’язку мови і культури на прикладі безеквівалентної лексики сприяє виявленню національно-культурної специфіки досліджуваних одиниць та визначенню універсальних явищ, що притаманні для кожної окремої національно-культурної спільноти. Лінгвокультурологічне дослідження передбачає поглиблене вивчення мовних одиниць, семантична структура яких позначена національною маркованістю.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-14

Як цитувати

Hurbanska, S. (2022). НАЦІОНАЛЬНО-МОВНА КАРТИНА СВІТУ: ТРІАДА МОВА – КУЛЬТУРА – ЛЮДИНА. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (12(80), 135–138. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3370