МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ У ВИВЧЕННІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Alla Kozak
  • Lyudmyla Blyznyuk

Ключові слова:

іноземна мова, культура, міжкультурна комунікація, спілкування, методика навчання

Анотація

Стаття є дослідженням проблем формування міжкультурної комунікації у процесі вивчення німецької мови. Іноземні мови в сучасному суспільстві набувають все більшої значущості, разом з цим зростає і потреба у високому рівні володіння ними, але неможливо повноцінно спілкуватися з представниками іншої культури, нічого не знаючи про особливості цього народу. Іноземна мова є дієвим чинником розвитку особистості в полікультурному просторі. Як явище духовного життя людства, вона виконує головну роль – сприяє процесу комунікації, соціалізації, професіоналізації та соціальної адаптації. На сучасному етапі розвитку методики викладання іноземних мов дослідники виділяють три основні цілі навчання іноземної мови як мови міжнародного спілкування і комунікації. Зазначено, що іноземна мова повинна вивчатися в нерозривній єдності зі світом і культурою народів, що говорять цими мовами. До основних компонентів іноземної культури відносять наступні елементи: повсякденну поведінку; традиційно-побутову культуру; традиції, а також обряди, які можна сприймати як традиції; національні картини світу, які відображають специфіку сприйняття навколишнього світу; художню культуру, яку можна також віднести до елементів етнографії та етнології. Наголошено, що при включенні аспектів міжкультурної комунікації в зміст навчання іноземної мови необхідно використовувати автентичні матеріали для її засвоєння. Нами виділено наступні шляхів одночасного вивчення німецької мови і культури студентами, які найкраще зарекомендували себе під час навчального процесу: рольові ігри, підготовка індивідуальних повідомлень, групові повідомлення або діалоги, презентації по темі, домашнє читання, контакти з представниками інших культур, загальне обговорення, домашні твори на задану тему. Таким чином, акцентування у навчальному процесі на особливостях міжкультурної комунікації роблять заняття з іноземної мови більш різноманітними, цікавими, що веде до підвищення мотивації навчання та сприйняття реальної картини навколишнього світу.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-14

Як цитувати

Kozak, A., & Blyznyuk, L. (2022). МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ У ВИВЧЕННІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (12(80), 143–146. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3372

Номер

Розділ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ К