Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Журнал приймає до розгляду оригінальні тексти з філософської проблематики, які не були раніше опубліковані і не перебувають на розгляді в інших видання. Подані тексти повинні відповідати вимогам, визначеним редакційною радою журналу.
 • Технічні вимоги:
  - Матеріал слід підготувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (всі поля – 2 см.), міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт Times New Roman, 14 кегль.
  - Абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. (Увага: не допускається створення абзаців за допомогою пробілів чи клавіші Tab).
  - Текст вирівнюється по ширині.
  - В тексті слід розрізняти тире і дефіс. (Увага: не допускається їх взаємна заміна).
  - В статті слід використовувати лапки «». Використовуйте їх для цитат, назв творів тощо. Для внутрішньоцитатного виділення використовуйте лапки “”.
  - Посилання давати за зразком [2, с. 45].
  - Список літератури слід оформити згідно із вимогами ДСТУ 8302:2015 і виконувати мовою оригіналу
 • Стаття має супроводжуватися:
  1) коротким описом її наукової новизни; 2) анотацією (українською та англійською мовами 1800 знаків); 3) перекладом назви статті англ. мовою; 4) переліком ключових слів (укр., англ. мовами).
 • Автори статей також мають подати про себе такі дані:
  українською та англійською мовами: прізвище, ім’я (та по батькові за бажанням):
  ORCID ID
  науковий ступінь, учене звання (за наявності);
  афіляція (місце основної роботи), посада;
  номер телефону, e-mail
 • Рішення щодо можливості прийняття до друку здійснюється за результатами "сліпого" рецензування;
 • Матеріали подаються електронною поштою zbirnyk.filosofia@oa.edu.ua або через сайт журналу

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.