Політики журналу

Політика щодо дотримання академічної доброчесності

Автор повинен підтвердити, що поданий до друку рукопис є оригіналом. Процитований вміст слід цитувати належним чином. Плагіат розглядається як неетична і неприйнятна поведінка.
Плагіат є порушенням особистих авторських прав, коли людина повністю або частково привласнює чужу роботу і публікує її під своїм ім’ям. Копіювання своєї роботи з метою розширення наукової продукції автора є актом автоплагіату. Плагіат є діями, що карається. У разі виявлення плагіату редакція повідомляє про це установу, з якою пов’язаний автор, рецензентів та особу (особи), чиї права було порушено. Крім того, редакція вилучає опублікований текст та розміщує інформацію про це на сайті журналу та/або у друкованій версії.

Тексти статей журналу проходять перевірку за допомогою системи UniCheck.

Політика архівування матеріалів

Тексти архівуються на платформі OJS. Усі статті постійно архівуються на сайті журналу. OJS використовує OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting Protocol) для експорту метаданих, що дозволяє інтегруватися з пошуковими системами та базами даних та відстежувати статистику по депонованих документах.

Політика відкритого доступу

Відкритий доступ означає відсутність технічних та юридичних обмежень щодо використання наукових матеріалів, розміщених у загальнодоступному Інтернеті. Це передбачає подальше використання цих матеріалів відповідно до законів про авторське право на дозволене використання або за необмеженою вільною ліцензією Creative Commons. Основні напрями розвитку відкритого доступу – це відкриті репозиторії та журнали відкритого доступу, що рецензуються.