Про журнал

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філософія (ISSN 2312-7112) – це періодичне рецензоване наукове видання Національного університету “Острозька академія”.

Метою журналу є оприлюднення, публічне обговорення та популяризація результатів наукових досліджень в галузі філософії на основі відкритого доступу до публікацій авторів. 

Мова видання: українська, англійська

Періодичність видання: 2 рази на рік. Статті приймаються два рази на рік (до 15 травня та до 15 листопада) 

Журнал включено до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань: Google Scholar, Digital Object Identifier System (DOI), Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редакція журналу здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

Будь-які думки та погляди, висловлені в публікаціях, є думками та поглядами авторів та не є думками чи поглядами Національного університету «Острозька академія». 

Усі наукові статті у цьому журналі проходять етапи рецензування, засновані на початковому відборі редактора та анонімному рецензуванні.

Видання адресовано науковим співробітникам, науково-педагогічним працівникам, аспірантам та студентам, а також широкому колу читачів, що цікавляться сучасними проблемами філософії.

Журнал приймає політику відкритого доступу (Open Access) за визначенням BOAI. Згідно з нею матеріали журналу відразу після публікації безоплатно доступні всім користувачам. Тексти можна вільно читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати повні тексти статей або покликатися на них, використовувати їх для будь-яких інших законних цілей, не потребуючи попереднього дозволу видавця або авторів/авторок.

Журнал ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна. При будь-якому подальшому розповсюдженні/цитуванні наукових статей журналу Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія необхідно вказати автора_ів, назву роботи, посилання на журнал і DOI.

Статті у журналі перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення Unicheck.