Archives

  • Scientific Notes of Ostroh Academy National University: Philosophy Series
    No. 21 (2019)

    У збірнику осмислено актуальні філософські проблеми. Проаналізовано історико-філософські, культурно-філософські та естетичні аспекти сучасності й минулих культурно-історичних епох. Матеріали збірника можна використовувати для подальних досліджень окресленої проблематики та під час проведення дидактичних занять.