ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ОСОБИСТІСНОЇ НАДІЙНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Denys Malieiev
  • Ihor Lantukh
Ключові слова: особистісна надійність, суб’єкти підприємницької діяльності, індивідуально-психологічні характеристики особистості підприємця

Анотація

Статтю присвячено дослідженню психологічної структури особистісної надійності суб’єктів підприємницької діяльності. Визначено структуру індивідуально-психологічних особливостей суб’єктів підприємницької діяльності з різним рівнем особистісної надійності. Особистісна надійність суб’єктів підприємницької діяльності містить морально-правові та просоціальні, гуманістично-орієнтовані цінності, які відповідають етиці обраної професійної діяльності та передбачають усвідомлення соціальної значущості й особистісної відповідальності за результати підприємницької діяльності. Крім цього, структуру надійності визначають концепти активності, відповідальності, самодостатності, інтегральності та цільності Я-концепції особистості; соціальні якості, які характеризують за своїм змістом просоціальність особистості.
Особистісна надійність – це не пасивна інтеграція впливу зовнішніх і внутрішніх умов існування, а результат акумуляції способів досягнення мети, адаптивних можливостей і розширення репертуару стратегій поведінки подолання критичних ситуацій, сформованих у суб’єктів підприємницької діяльності в процесі професійної і особистісної самореалізації. Наведено результати кореляційного, факторного аналізу індивідуально-психологічних особливостей підприємців, які обумовлюють рівень їхньої особистісної надійності. Запропоновано типологію особистісної надійності (аксіологічний, проактивний, просоціальний, праксеологічний, синергетичний, інноваційнісний).­

Опубліковано
2020-04-29