ПОБУДОВА ОБРАЗУ СВІТУ ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМ СТАНОВЛЕННЯ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ АВТЕНТИЧНОСТІ

  • Liudmyla Prymachok
Ключові слова: образ світу особистості, індивідуальне бачення світу, групове бачення світу, опосередковане бачення світу, професійна автентичність, професійна мотивація, форми професійної активності

Анотація

У статті проаналізовано характеристики образу світу особистості й експліковано їх безпосередній зв’язок із проблемою вивчення сенсу вчинків людини. Сформульовано поняття професійної автентичності фахівця з фізичної реабілітації з огляду на конструкти, які представляють специфіку індивідуального або групового, опосередкованого бачення світу. Зазначено, що професійна автентичність фахівця – багатовимірне особистісне новоутворення, регульоване соціальними та професійними нормами й формами професійної активності, що виникають на основі професійних програм і професійних паттернів поведінки та виконання діяльності. Виокремлено складники у структурі професійної автентичності: якісні характеристики професійної автентичності, які виконують регуляторні функції на психологічному рівні забезпечення професійної діяльності; професійно зумовлені компоненти професійної автентичності, що містять ті ознаки, формування яких безпосередньо залежить від конкретного змісту цієї професійної діяльності; мотиваційні субкомпоненти професійної автентичності, головно зумовлені оцінками ознаки «професійна мотивація».

Опубліковано
2020-04-29