СОЦІАЛЬНА НЕТЕРПИМІСТЬ В ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ОСТРАКІЗАЦІЇ

  • Viktoriia Nazarevich
Ключові слова: соціальна нетерпимість, агресія, остракізм, освітнє середовище, толерантність, інтолерантність, неоднозначність, невизначеність, соціальна ізоляція

Анотація

Мета статті – вивчити особливості явища соціальної нетерпимості, механізми її розвитку в контексті соціального існування, зокрема в освітньому середовищі. За допомогою методів системного та структурно-функційного аналізу наукових даних обґрунтовано та висвітлено наукові погляди на проблему соціального неприйняття, відкидання індивіда групою або окремою особистістю. Особливу увагу звернено на розгляд механізмів формування цього процесу як цілого і його структурних елементів, які можуть існувати поза системою виучуваного явища.
Зроблено висновки в системі розгляду поняття соціальної нетерпимості й освітнього середовища як джерела остракізації, що важливою причиною формування цього явища є стрес особистісного становлення. Нетерпимість невизначеності власних проявів, проблеми в їх ідентифікації, усвідомлення новоутворень у кожному з вікових періодів індивіда, а також, що кожен індивід має індивідуальні особливості проходження етапів особистісного становлення, що обумовлює нерозуміння, неоднозначність прийняття групою, може слугувати передумовою формування процесів нетерпимості й остракізації.

Опубліковано
2020-04-29