ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ. ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ»

Автор(и)

  • Roman Gan
  • Viktorya Pitulei

Ключові слова:

освіта, компетентнісний підхід, студент, розвиток особистості, життєва компетентність

Анотація

У статті розкрито основні психолого-педагогічні умови формування життєвої компетентності студента. Схарактеризовано особливості застосування компетентнісного підходу у вищій школі. Указано на чинники, які впливають на розвиток особистості студента, формування його життєвої компетентності, та визначено її соціальні параметри. Окреслено складники життєвої та професійної компетентності студентів. Розкрито основні підходи в роботі викладача щодо змісту, форм і методів, які сприяють формуванню життєвих компетентностей студентів. Визначено життєву компетентність особистості як інтегративну якісну характеристику здатності до продуктивної і відповідальної життєдіяльності. Виокремлено основні інтегровані види життєвої компетентності особистості. Виявлено, що до ключових компетентностей студента, які мають наскрізне універсальне значення, загалом визначаючи міру його життєстійкості й життєздатності, можна віднести: здатність до співпраці і комунікації, навчання впродовж усього життя, застосування своїх знань на практиці, креативність, самокомпетентність, відповідальність як компетентність.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-22