ДЕТЕРМІНАНТИ ЖИТТЄВИХ СЦЕНАРІЇВ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗВО В РОЗРІЗІ ЇХНЬОГО АКМЕРОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Нalуna Нandzilevska
  • Anastasia Onipchuk

Ключові слова:

акмерозвиток, науково-педагогічні працівники, інстинкти, сценарні установки, акмеперіод, детермінанти життєвого сценарію

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблеми акмерозвитку науково-педагогічних працівників ЗВО (науковців). Смисложиттєві орієнтири виділено основним показником акмерозвитку науковців, реалізацію інстинктів і сценарні установки – показниками психологічних ресурсів та бар’єрів цього процесу. За допомогою тесту смисложиттєвих орієнтацій (Д. Леонтьєв), що є адаптованою версією тесту «Ціль у житті» Дж. Крамбо й Л. Махоліка, опитувальника ранніх дитячих рішень С. Максимової, що є модифікованим варіантом методики В. Петровського «Дитячі думки» (адаптований українською мовою (Г. Гандзілевська, У. Нікітчук)), опитувальника В. Гарбузова та кореляційного аналізу схарактеризовано особливості реалізації життєвого, зокрема професійного, потенціалу науковців в акмеперіоді. Досліджено, що науковці насамперед віддають перевагу конструюванні цілі, її осмисленості та контролю щодо реалізації, тоді як пріоритетом у ненауковців є керованість життя та, як і в науковців, вагоме значення має емоційна насиченість життя та впевненість у власні сили щодо його розгортання відповідно до запланованого. Виявлений кореляційний зв’язок між показниками смисложиттєвих орієнтацій та показниками домінувальних інстинктів і сценарних установок дозволив схарактеризувати як ресурсний, так і деструктивний потенціал детермінант життєвих сценаріїв науковців для їхнього акмерозвитку. Сприятливими в цьому процесі виокремлено реалізацію інстинктів дослідницького, домінантного лібертофільного типів і для конструювання та осмислення цілей у житті у 20–37 років припису «Не належ до групи», який обумовлюють інстинкти дослідницького типу, і припису «Поспішай» у другому віковому проміжку акмеперіоду. Психологічними бар’єрами науковців у акмеперіоді виділено такі сценарні приписи, як «Будь сильним», «Будь досконалістю», «Не будь, не живи», «Звеселяй інших», «Не будь першим», «Не дорослішай», «Не зближуйся».

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-23