ДОМІНУЮЧІ КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

Автор(и)

  • Mariia Yakovleva
  • Ruslana Kalamazh
  • Anna Hilman

Ключові слова:

COVID-19, стресостійкість, копінг-поведінка; проблемно-орієнтований, емоційно-орієнтований копінг, копінг орієнтований на уникнення, саногенна рефлексія, саногенне мислення, саногенний копінг

Анотація

У статті викладено результати констатувального етапу дослідження копінг-поведінки у студентів медичного коледжу. Здійснено теоретичний аналіз родових понять саногенного копінгу, як-от: саногенна рефлексія, саногенне мислення, копінг-стратегії та копінг-поведінка. Експериментально досліджено рівень опірності стресу та обрані студентами копінг-стратегії для подолання наявних стрес-чинників. Визначено, що здебільшого в студентів переважає пороговий рівень опірності до стресу. З’ясовано, що панівним з-поміж копінг-стратегій студентів медичного коледжу є передусім проблемно-орієнтований копінг і пошук соціальної підтримки; інші види стратегій: копінг, орієнтований на емоції, уникнення та відвертання молодь застосовує дещо рідше. Підкреслено, що адаптивні копінг-стратегії сприяють ефективному переживанню стресових ситуацій.

Завантаження

Опубліковано

2022-08-12