АНГЛІЙСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЛАТИНСЬКОГО ТА ФРАНЦУЗЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ: КОМПОНЕНТ «ДИКА ПРИРОДА»

  • Dmytro Bihunov
  • Svitozara Bihunova
  • Kateryna Tretiakova
Ключові слова: фразеологізм, фразеологічна одиниця, запозичення, латинська етимологія, французька етимологія, компонент, «дика природа», внутрішня форма

Анотація

Мова є «живим явищем», що вербалізує існування певної культурно-історичної епохи, постійно змінюючись та еволюціонуючи, набуваючи нового і «архівуючи» старе. Запозичення збагачували англійську мову протягом всієї історії її розвитку. Фразеологічні одиниці, будучи високоінформативними одиницями, які зберігають знання та досвід різних націй, потребують прискіпливішої уваги з боку лінгвістів. Дана праця присвячена англійським фразеологічним одиницям латинського та французького походження з компонентом «дика природа». Авторами було здійснено вибірку, досліджено етимологічні джерела фразеологізмів. У статті зроблено спробу проаналізувати внутрішню форму компоненту «дика природа» в англійських фразеологічних одиницях латинського та французького походження.

Опубліковано
2020-05-13
Як цитувати