№ 9(77) (2020): Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія­ «Філо­ло­гія»

					Дивитися № 9(77) (2020): Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія­ «Філо­ло­гія»
Опубліковано: 2020-07-22

КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА ТА ПРАГМАТИКА

МОВНІ СИСТЕМИ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ТА ПОЛІКУЛЬТУ

ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ ТА ДИСКУРСУ

СТИЛІСТИКА ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

ФОНЕТИЧНА, ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМИ МОВИ ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У КОМУНІКАТИВНОМУ ВИМІРІ