КОНЦЕПТОЛОГІЯ ПРИРОДНІХ СТИХІЙ У ПОРІВНЯННІ З КОНЦЕПТОМ «БРЕКЗИТ»

  • Oksana Dobosh
  • Solomiia Albota
  • Olesia Saban
Ключові слова: концепт “Брекзит”, фрейм, слот, природні стихії, політичний дискурс

Анотація

У статті розглянуто концепти природних стихій у порівнянні з концептом “Брекзит” крізь призму когнітивної лінгвістики. Побудовано метафоричні моделі «Брекзит – Стихія Землі», «Брекзит – Стихія Води», «Брекзит – Стихія Повітря» і «Брекзит – Стихія Вогню» та розглянуто структуру кожної з них. Структуру метафоричної моделі представлено фреймом та слотами. Встановлено, що останній метафоричний бленд «Брекзит – Стихія Вогню» не підрозділяється на слоти. Досліджено особливості вживання вербальних засобів у прикладах сучасних англомовних журналів політичного спрямування, які ілюструють зазначену вище структуру дослідження.

Опубліковано
2020-05-13