МОВА І МОВЛЕННЯ В МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЯХ

  • Olga Kachmar
Ключові слова: мова, мовлення, психолінгвістика, психотерапія, мовознавство

Анотація

Дослідження мови як багатогранного об’єкта займають важливе місце у традиційних і сучасних лінгвістичних пошуках. У статті висвітлено трактування мови й мовлення у контексті взаємодії лінгвістичних та психологічних студій, проаналізовано основні теоретичні підходи до вивчення мови з урахуванням основних засад загальної психології, лінгвістики та психотерапії в діахронному аспекті. Охарактеризовано основи теорії мовленнєвої діяльності, де мовленнєву діяльність визначено як основний вид знакової діяльності, ключова характеристика якої – цілеспрямованість. У контексті діяльнісного трактування мовних процесів виділено процеси говоріння і розуміння як мовленнєву діяльність і як один з проявів мовних явищ.
Окрім того, описано міждисциплінарні аспекти, тісно пов’язані з вивченням особистості загалом, а також із позицій її інтелектуальної та комунікативної діяльності. Істотними характеристиками мови визначено її адресність і спрямованість.

Опубліковано
2020-05-13