СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ТЕРМІНІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

  • Tetiana Kuptsova
  • Iryna Koliieva
Ключові слова: термін, термінологічна система залізничного транспорту, лексична одиниця, складні слова, суфіксація, префіксація, конверсія, словотворення

Анотація

У статті досліджуються структурні особливості творення залізничних термінів в англійській мові. Доведено, що найбільш поширеними способами творення однокомпонентних залізничних термінів є суфіксація та префіксація. Менш продуктивним способом виступає префіксально-суфіксальний спосіб словотворення. Вагому групу представляють складні слова, в яких відношення між компонентами представляють особливий вид семантичних та структурних відношень слова в словосполученні. Найпоширенішу групу серед складних слів становлять слова, що складаються з «іменник+іменник», «прикметник+іменник». В системі залізничної термінології найчисленнішу групу серед однокомпонентних термінів становлять іменники, що пояснюється тим, що іменники є назвами процесів, обладнання, пристроїв, предметів.

Опубліковано
2020-05-14