ПОРІВНЯЛЬНО-ЗІСТАВНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ МІЖМОВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ КОРЕЛЯЦІЙ

  • Ivan Poluzhyn
Ключові слова: порівняльно-зіставний, фразеологічний, кореляція, лінгвокультурологія, міжмовний

Анотація

У статті йдеться про те, що за останні роки порівняльно-зіставні дослідження у галузі фразеології поєднують у собі весь складний комплекс культури й психології етносу, неповторний спосіб його образного мислення. Саме тому проблеми пошуку сфер, точок зіткнення різних мов, їхнього фразеологічного складу викликає нині значну зацікавленість лінгвістів та передбачає необхідність докладного опису як універсальних, так і індивідуальних можливостей функціонування фразеологічних одиниць.
Зроблено висновок про те, що між українськими й англійськими фразеологізмами простежуються фактично всі ті ж якісні типи семантичних відношень, що й усередині кожної з досліджуваних мов, однак із тією різницею, що замість прямої тотожності компонентів і структури наявна непряма тотожність їхніх регулярних значень і на цих кореляціях ґрунтується можливість перекладу іншою мовою.

Опубліковано
2020-05-14