РОЛЬ ПЕРЕКЛАДАЧА В МІЖКУЛЬТУРНОМУ ДІАЛОЗІ

  • Viktoriia Prykhodko
  • Nataliia Kyseliuk
  • Oksana Naidiuk
Ключові слова: переклад, перекладач, рецепція, інтерпретація, діалог

Анотація

У статті йдеться про роль перекладача в міжкультурному діалозі. Розглядається переклад як широкий діалогічний процес між автором і читачем за посередництвом перекладача, що включає в себе рецепцію та інтерпретацію, як основу встановлення діалогу власне між текстом і перекладачем. Зазначено, що мета перекладу іншомовного художнього тексту полягає значною мірою у визначенні рис етнічної ментальності нації-носія мови оригіналу та відтворенні цих рис мовою перекладу. Сконцентровано увагу на діалозі, що ведуть перекладач і текст, і який може бути певною мірою продуктивним, в якому може бути більше або менше «узгодженості», але в процесі якого народжується новий текст з новим змістом. Встановлено, що перекладач знаходиться в стані постійного вибору, прийняття рішень, від яких залежить, чи буде досягнуто головну мету міжкультурного діалогу – взаєморозуміння усіх його комунікантів.

Опубліковано
2020-05-14