ЛІНГВОКУЛЬТУРНА СЕМАНТИКА ОРГАНОЛЕПТИВІВ У ГЛЮТОНІЧНОМУ ФРЕЙМІ

  • Svіtlana Rudenko
Ключові слова: лінгвокультурна семантика, глютонія, органолептив, одоратив, густатив, тактив, візуатив

Анотація

У статті С. М. Руденко здійснено спробу комплексного дослідження лінгвокультурної семантики терміналу органолептивів – мовних знаків периферійної зони глютонічного фрейму, що відповідають мисленнєвому аналогу перцептивних характеристик одиниць його ядерної зони, на матеріалі фольклорних, етнографічних, етнолінгвістичних, лексикографічних та науково-популярних джерел. Підкреслюється, що сучасна українська мова на позначення смакових відчуттів має широкий діапазон різносубстратних одиниць – від слова до тексту. Основні репрезентанти окресленого корпусу – номінації смаку, запаху, зовнішнього вигляду, кольору, дизайну страв та виробів, однак не останню роль в описі сприйняття їжі відіграють одиниці на позначення звуку, дотику, консистенції, семантика яких має культурологічну специфіку.

Опубліковано
2020-05-14