СПЕЦИФІКА СИТУАТИВНИХ МОДЕЛЕЙ ДИСКУРСУ (АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ Т. А. ВАН ДЕЙКА)

  • Oleg Storchak
Ключові слова: дискурс, контекстна модель, ситуативна модель, схема ситуації, текст, текстова база

Анотація

У цьому дослідженні розглядається проблема організації текстової інформації у свідомості людини за допомогою ситуативних моделей, які містять текстову інформацію і особисті знання, що акумулюють індивідуальний досвід, установки, інтенції, почуття та емоції. Ситуативна модель пов’язана з текстовою базою за допомогою контекстної моделі. Ситуативна модель конструюється навколо схеми ситуації, що складається з термінальних категорій, які наповнюються інформацією в актах комунікації, з метою інтерпретації цієї ситуації. Розуміння дискурсу здійснюється за допомогою ситуативних моделей.

Опубліковано
2020-07-11