БІНАРНІ КОНЦЕПТИ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

  • Maryana Tomenchuk
Ключові слова: концепт, бінарна опозиція, бінарний концепт, вербалізація

Анотація

Статтю присвяченовивченню основних сучасних підходів та методів дослідження концептів взагалі та бінарних концептів зокрема. Наукову розвідку здійснено на прикладібінарних концептів ЩАСТЯ :: НЕЩАСТЯ в сучасній англійській мові. Автором здійснюється дефініційний аналіз лексем, що вербалізують досліджувані бінарні концепти, вивчаються комбінаторні властивості та синонімічні ряди лексем “happiness” та “unhappiness” як засіб вираження аналізованих концептів. У статті також розглядається актуалізація ключових лексем у контексті, визначаються додаткові концептуальні характеристики бінарних концептів ЩАСТЯ::НЕЩАСТЯ та аналізується їхнє асоціативне поле за допомогою лексем, що вживаються у їхньому найближчому оточенні.

Опубліковано
2020-07-11