ІНТЕРТЕКСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ МЕРЕЖЕВИХ ТЕКСТАХ

  • Maryana Zhuravel
Ключові слова: інтертекстуальність, інтертекстема, інтернет-комунікація, інтернет-лінгвістика, інтернет-жанр

Анотація

Статтю присвячено аналізу особливостей вживання інтертекстем англійськомовного походження в текстах у мережі інтернет. Розглянуто підходи до основних понять інтернет-лінгвістики, як-от: інтертекстуальність, інтертекстема, інтернет-комунікація, інтернет-лінгвістика, інтернет-жанр. Фактологічну базу дослідження, яка налічує 70 різних інтертекстем, створено за допомогою системи контент-аналізу Alphateka. Зроблено висновки про те, що найчастіше користувачі інтернету вдаються до цитування в тому випадку, коли немає українського відповідника або він їм невідомий; інтертекстеми трапляються в українських текстах в інтернеті як мовою оригіналу, так й у перекладі; автори та дописувачі можуть використовувати транслітеровані одиниці, які здебільшого надають текстові іронічного чи гумористичного відтінку, посилюють його емоційність. Виявлено поодинокий приклад приписування авторства вислову іншій особі. Перспективою подальших досліджень є виявлення й аналіз трансформацій інтертекстем в інтернет-текстах.

Опубліковано
2020-07-11