ОСОБЛИВОСТІ ТА ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ ФАХОВОЇ МОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ

  • Maryana Soltys
Ключові слова: переклад, фахова мова психотерапії, термін, запозичення, транслітерація, калькування

Анотація

Стаття присвячена фаховій мові психотерапії, її походженню та формування в українській мові. Відслідковано вертикальну градацію спілкування мовців у психотерапевтичному процесі. Проведено аналіз формування термінології, її поширення та запозичення з мови-продуцента у мову-реципієнта, вплив мови-продуцента на мову-реципієнта, та аналіз правил, яким підпорядковуються новоутворені слова. Схарактеризовані якості фахового слова, його спільні та відмінні від загальновживаної лексики риси, а також з’ясована роль перекладача у психотерапевтичному процесі та розглянуто можливі труднощі, що можуть виникати при такому перекладі, а також запропоновані шляхи подолання цих труднощів. Дається також характеристика адекватності та еквівалентності перекладу.

Опубліковано
2020-07-11