МОВНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ФЕНОМЕНІВ В ОПОВІДАННІ А. КРІСТІ «THE ABC MURDERS»

  • Liudmyla Sukhovetska
Ключові слова: прецедентний феномен, антропонім, топонім, ергонім, варваризм, крилата фраза, цитата

Анотація

Стаття присвячена лінгвальному аналізу прецедентних феноменів в оповіданні А. Крісті «The ABC Murders». У результаті проведеного дослідження висвітлено основні ознаки явища прецедентного феномену. Встановлено, що мовна репрезентація прецедентного імені відбувається шляхом вербалізації антропонімів та їх дериватів, топонімів та їх дериватів, ергонімів і назв літературних творів. Прецедентний вислів подано варваризмами французького походження та крилатими фразами, а прецедентний текст актуалізовано на рівні цитат із зазначенням авторства. В контексті оповідання прецедентні одиниці реалізують такі функції: змістотвірну, пояснювальну, експресивну, самокритичну, емоційну, дескриптивну та характеризувальну.

Опубліковано
2020-07-11