ДІАЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС У КОНТЕКСТІ ЕКОЛІНГВІСТИЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ

Автор(и)

  • Nataliia Shulzhuk

Ключові слова:

діалог, діалогічний дискурс, екологічна / неекологічна комунікація, адресат, адресант, стратегія кооперації, стратегія мовного домінування, мовне насилля, мовленнєва агресія, мовленнєва маніпуляція

Анотація

У статті на засадах когнітивно-дискурсної лінгвістичної парадигми здійснено спробу схарактеризувати діалогічну комунікацію у контексті еколінгвістичних проблем. Автор наголошує, що актуалізація міждисциплінарних досліджень уможливлює розгляд мови і мовлення як екологічного явища та інструмента формування гармонійної життєдіяльності людини, що виводить проблематику діалогу як когнітивно-комунікативного феномена за рамки класичної лінгвістики й порушує питання про екологічність / неекологічність діалогічної комунікації.
Автор зауважує, що мовленнєвий вплив може бути як позитивним, так і негативним. Останній є виявом мовленнєвого насилля, яке може виявлятися імпліцитно (мовленнєва маніпуляція) або експліцитно (мовленнєва агресія). Обидві реалізації мовленнєвого насилля негативно впливають на діалогічну взаємодію людей, оскільки вони спрямовані на деструкцію мовної особистості адресата.
У контексті порушеної проблеми автор доводить необхідність її лінгводидактичної інтерпретації – потребу навчати екологічному спілкуванню носіїв мови на засадах мовленнєвої толерантності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-11

Як цитувати

Shulzhuk, N. (2020). ДІАЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС У КОНТЕКСТІ ЕКОЛІНГВІСТИЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (9(77), 135–138. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2833