ЛЕКСИЧНА, ГРАМАТИЧНА ТА СТИЛІСТИЧНА РЕДУНДАНТНІСТЬ АНГЛОМОВНОГО ТЕКСТУ

  • Yuliya Litkovych
  • Vita Sternichuk
Ключові слова: редундантність, плеоназм, сурядність, підрядність

Анотація

У статті досліджено лексичні, граматичні та стилістичні плеоназми у сучасному англомовному медійному дискурсі. Запропоновано визначення плеоназмів, зокрема їх типів лексичних, граматичних та стилістичних. Окреслено специфіку їх застосування у сучасному англомовному медіа-дискурсі. Доведено, що надлишковість у лексичних плеоназмах виражена за допомогою сполучення синонімів. Обґрунтовано, що граматичні плеоназми виникають за використання формотворчих суфіксів, префіксів та прислівників при творенні ступенів порівняння прикметників. Плеоназми в сучасному англомовному медіа-дискурсі використовуються для увиразнення висловлення та здійснення прагматичного впливу на адресата. плеоназм є самостійним виражальним засобом мови, який відрізняється не тільки від суміжних із ним стилістичних засобів вираження надлишковості в мовленні, але й від граматичних видів надлишковості.

Опубліковано
2020-07-11
Розділ
ФОНЕТИЧНА, ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМИ МОВИ ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕНЬ