СЕМАНТИКА ТИСКУ В ПОНДУСНИХ ПРИКМЕТНИКАХ

  • Tetyana Mykolenko
Ключові слова: семантика, прикметник, прототипово-ситуативний аналіз, точка когнітивної референції, метафора

Анотація

У статті зроблено спробу застосувати метод прототипово-ситуативного аналізу до розвитку семантики прикметника. Пондусні ситуації визначають характеристику об’єкта за вагою у ситуаціях, пов’язаних з певною дією. Для аналізу ознакової лексики прототиповою вважаємо ситуацію, пов’язану з перцептивними процесами, тобто ситуацію, розбудовану довкола конкретного суб’єкта сприйняття – людини, конкретної дії – фізичного акту маніпулювання з об’єктом, конкретного об’єкта, ознака якого постає засадничою для мети пізнавального процесу. Аналіз вербативів, довкола яких розвивається пондусна ознака об’єкта дії, дає підстави виокремити 2 види прототипових для вагової характеристики об’єкта ситуацій: 1) ТЯГНУТИ; 2) ТРИМАТИ / НЕСТИ. Компонент “тиск”, який проявляться у протиповій ситуації другого типу, відтворено у метафоризованих ситуаціях, що дає підстави вважати його точкою когнітивної референції.

Опубліковано
2020-07-11
Розділ
ФОНЕТИЧНА, ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМИ МОВИ ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕНЬ