ПОСЛІДОВНІСТЬ МОФІКАТОРІВ У МУЛЬТІ-ІМЕННИКОВІЙ ФРАЗІ В МОВI ДЖЕРЕЛА ТА МОВІ ПЕРЕКЛАДУ

  • Valery Mykhaylenko
Ключові слова: багатокомпонентне іменникове словосполучення, модифікатор, послідовність, переклад, сементична модель

Анотація

У данй роботі проаналізовано публікації з послідовності модифікаторів в англійському мультікомпонентному (або полікомпонентному) іменниковому словосполученні (MNP) / (PNP) і вирізнено модель семантичної послідовності модифікаторів: [Det] + MODIFIERS (+ size [Adj] + shape) [Adj] + вік [Adj] – колір [Adj]+ національність [Adj]) + HEADWORD [Іменник]. Визначено трансформаційні матриці МNP/ PNP при перекладі українською мовою. Зі 150 сторінок роману «Ангели i демони» Дена Брауна та його українського перекладу Анжелою Кам’янець лише 35 багатокомпонентних іменникових словосполучень було зареєстровано у мові оригіналу як об’єкт нашого дослідження, що утворюють 4 групи за типом трансформацій, серед яких чільне місце посідає пермутація.

Опубліковано
2020-07-11
Розділ
ФОНЕТИЧНА, ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМИ МОВИ ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕНЬ