ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НАФТОГАЗОВОЇ СФЕРИ

  • Mariana Shtohryn
  • Myroslava Muchka
Ключові слова: термін, термінологія, мова, спеціальна/фахова лексика, особливості, метафора, фразеологічна одиниця, лексико-семантична група

Анотація

Розглянуто лексико-семантичні особливості англомовних термінів нафтогазової тематики. Увага при цьому звертається на фразеологічні та метафоричні ознаки, що є характерними для термінів нафтогазової промисловості. Проаналізовано семантичні категорії англійської нафтогазової термінології. До них належать: “Human”, “Process”, Equipment”, “Substance”, “Method” and “Characteristics”. Проведене дослідження показало, що серед англійських нафтогазових термінів, утворених метафоризацією, можна виділити терміни, що умовно групуються за такими лексико-семантичними групами: “Parts of the human body”, “World of animals and birds”, “Clothes”, “Society”, “Cooking”, “Construction”, “Nature”, “Traveling”, “Weapon”, “Tool”, “Geometric figure”, “Hunting”, “Fishing”, “Medicine”, “Furniture” та “Quality”.

Опубліковано
2020-07-11
Розділ
ФОНЕТИЧНА, ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМИ МОВИ ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕНЬ