ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ У ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВАХ БІЛЛА КЛІНТОНА

  • Anna Burtnyk
  • Marta Karp
Ключові слова: лексико-семантичні групи, політичний дискурс, політичні промови, синтаксичні моделі, стилістичні засоби

Анотація

Дослідження стосується вивчення стилістичних та лексичних особливостей політичних виступів Білла Клінтона. Особлива увага приділена індивідуальним особливостям мовця. Новизною дослідження є детальний аналіз, систематизація, класифікація та порівняння лексичних та стилістичних засобів у політичних промовах Білла Клінтона. У праці застосовано три методи дослідження: теоретичний, синтетичний та метод порівняльного аналізу. Практична цінність статті полягає у вмінні виявляти та чітко тлумачити використання мовних засобів у політичних промовах. У статті розкрито основні риси та засоби, які використовуються в політичних промовах Б. Клінтона та їх вплив на думку людей.

Опубліковано
2020-07-11