ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ІЗ ЗООНІМІЧНИМ КОМПОНЕНТОМ В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ

  • Natalia Bashuk
Ключові слова: мовна картина світу, фразеологічна одиниця, зоонім, образність, символ, національна специфіка, переклад

Анотація

У статті проведено зіставний аналіз фразеологізмів із зоонімічним компонентом у німецькій та українській мовних картинах світу, які тісно пов’язані з національною культурою. Було встановлено, що зоонімічний компонент у складі фразеологічної одиниці має яскраво виражену національно-культурну специфіку, яка визначає його асоціативні зв’язки і дозволяє використовувати такі фразеологізми для характеристики зовнішності, соціального статусу, міжособистісних відносин, поведінки, фізичного та емоційного стану, інтелекту, відношення до роботи та рис характеру людини. Назви тварин у різних мовах можуть бути пов’язані не з тотожними образами та символами, а одна й та ж тварина бути еталоном різних якостей та характеристик. Фразеологічні одиниці із зоонімічним компонентом можуть перекладатись повними еквівалентами, частковими лексичними та граматичними еквівалентами, підбором аналогів, описово, дослівним та обертональним перекладами.

Опубліковано
2020-07-11