ТВОРЧА СКЛАДОВА КОНЦЕПТУ ПЕРЕКЛАД У ФРАНЦУЗЬКОМУ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ XVII СТ.

  • Igor Laska
Ключові слова: творчість і переклад, автор і перекладач, переклад i оригінал, les belles infidèles, обмеження свободи

Анотація

У статті на матеріалі праць французьких перекладознавців XVII ст. встановлено два напрямки концептуалізації творчого аспекту перекладу. Прихильники жанру les belles infidèles прирівнюють переклад до справжньої літературної творчості і надають перекладачеві необмеженої свободи, компрометуючи своєю практикою саму ідею перекладання. Більш помірковані перекладачі Пор-Руаяля визнають творчий характер перекладу, обмежуючи свободу перекладача необхідністю дотримуватися правил, не відходити від тексту оригіналу, враховувати відмінності між мовами і т. ін. Проблематика творчості, що обговорювалася в добу класицизму включає: роль перекладача і автора, їх суперництво, буквальний і вільний переклад, відтворення риторико-­стилістичних особливостей оригіналу в перекладі.

Опубліковано
2020-07-11