СВЯТОЧНИЙ ОБРЯДОВИЙ ОБХІД ПОСІВАННЯ ЯК ПРИЯДЕРНИЙ КОНЦЕПТ МІКРОКОНЦЕПТОСФЕРИ СВЯТКИ

  • Natalya Plotnikova
Ключові слова: лінгвокультурологія, мікроконцептосфера, концепт, обряд

Анотація

Статтю присвячено комплексному аналізу концепту «Посівання» мікроконцептосфери Святки, який спроектований на вив­чення його особливостей у синхронічному та діахронічному аспектах, а також на з’ясування специфіки його відображення в ієрархічній системі української мовної картини світу, що передбачає вилучення інформації про досліджуваний фрагмент концептуальної картини світу людини зі словників різних типів та етнографічних джерел (культурологічний аспект) і визначення особливостей його репрезентації в мові (семантичний аспект). Запропонована техніка аналізу лінгвокультурних концептів проходить у три етапи: 1) побудова номінативного поля концепту та встановлення його номінативної щільності; 2) опис структурних елементів концепту; 3) моделювання польової структури.

Опубліковано
2020-07-11