ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ З ПОГЛЯДУ НА ОСОБЛИВОСТІ КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

  • Nadia Pozhydaieva
Ключові слова: крос-культурна компетенція, мисленнєві моделі, адекватний переклад, принцип динамічної еквівалентності, перекладацькі трансформації, адаптація тексту

Анотація

Стаття присвячена вивченню проблеми пошуку перекладацьких відповідностей для перенесення ідейного змісту і передачі емоційного ефекту стислих текстів рекламних слоганів. Висвітлюється аспект крос-культурної комунікації, яка вимагає від її учасників розуміння й прийняття неминучих культурних відмінностей, що допомагає подолати культурні бар’єри та призводить до взаємної довіри. Відзначається, що адекватний переклад відтворює оригінальність вихідного тексту засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми тексту перекладу. При цьому співвідношення вихідного та кінцевого текстів має бути максимально точним. Перекладач використовує лексико-граматичні трансформації для забезпечення повного розуміння з боку одержувача тексту. Перекладений текст створює певний кінцевий ефект, від якого залежить набір лексичних, граматичних і стилістичних одиниць мови перекладу за фантазією перекладача. В рамках статті розглядаються приклади перекладу рекламних текстів, які було відзначено як найкращі на різних рекламних фестивалях.

Опубліковано
2020-07-11
Як цитувати