ШЛЯХИ ПОЯВИ ЗАПОЗИЧЕНЬ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. ЇХ АСИМІЛЯЦІЯ ТА ВЖИВАННЯ

  • Svitlana Kaminska
  • Anna Momot
Ключові слова: запозичення, неологізм, синтаксичні вирази, асиміляція, морфологічна структура

Анотація

Важливими та характерними рисами будь-якої мови та її словникового складу є рухливість, мінливість, прагнення до вдосконалення й розвитку. Будь-яка мова більшою чи меншою мірою поповнюється новими словами за рахунок власних ресурсів, а також за рахунок запозичень. Роль запозичень у різних мовах неоднакова і залежить від конкретно-історичних умов розвитку кожної мови. В англійській мові відсоток запозичень через історичні обставини значно вищий ніж у багатьох інших мовах.
Актуальність теми статті зумовлена посиленою увагою науковців до запозиченої лексики як складника словникового запасу англійської мови та антропоцентричною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень, потребою систематизації іншомовних лексичних одиниць у сучасній морській англійській мові на семантичному та функціональному рівнях. Дослідження запозичень у цих аспектах відповідає сформованим сучасним категорійним підходам до вивчення мовних явищ, оскільки поєднує параметри як традиційної, так і нової лінгвістичної парадигми.

Опубліковано
2020-07-11
Розділ
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ К