ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • Oksana Ternova
Ключові слова: мультимедійні технології, іншомовна компетенція, метод проектів, кейс-метод, парна робота, групова робота, індивідуальна робота, тестування

Анотація

Процеси інтеграції і нова політична та соціально-економічна реальність в країнах Східної і Центральної Європи зумовили необхідність нового підходу і використання інновацій у викладанні іноземних мов. На сучасному етапі мета вивчення іноземної мови у майбутнього фахівця значно змінюється. Він, крім професійної кваліфікації, повинен мати навички вільного володіння іноземною мовою як засобом ділового спілкування в рамках професійної діяльності. У статті проаналізовано використання мультимедійних технологій для розвитку міжкультурної компетенції студентів немовних вищих навчальних закладів. З’ясовано, що застосування мультимедійних технологій в процесі інформатизації вищої освіти, по суті, є процесом використання інформаційно-комунікаційного потенціалу сучасних Інтернет-технологій. Їх впровадження вважається одиним з актуальних факторів організації навчання іноземним мовам. Сучасні технічні засоби навчання сприяють модернізації навчального процесу взагалі, а також активізують розумову діяльність студентів та творчість викладачів. Метод проектів − це одна з технологій в навчанні, в тому числі іноземним мовам, заснована на моделюванні соціальної взаємодії в малій групі в ході навчального процесу. Також на заняттях з англійської мови варто використовувати і кейсові технології. Основне завдання статті – довести доцільність застосування інноваційних мультимедійних технологій для підвищення міжкультурної комунікативної компетенції студентів немовних вищих навчальних закладів.

Опубліковано
2020-07-11
Як цитувати
Ternova, O. (2020). ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (9(77), 228-231. Retrieved із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2857
Розділ
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ К