КОРЕКЦІЯ ПОМИЛОК В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ ЯК ДРУГОЇ МОВИ

  • Olena Verovkina
  • Iryna Vietrova
Ключові слова: комунікативний підхід, помилка, корекція, самокорекція, стратегії корекції

Анотація

Робота спрямована на дослідження ефективних технік та стратегій корекції помилок. Наукова розвідка передбачає аналіз поняття «помилка» та визначення його ролі у навчанні англійської, як другої мови. Визначено, що комунікативний підхід характеризує помилки як корисну складову навчання англійської мови, а їх корекцію як невід’ємну частину навчання. Проаналізовано типи помилок учнів та з’ясовані причини їх виникнення. Окреслені основні способи корекції помилок та найбільш продуктивні стратегії вчителя, які сприяли б ефективному навчанню англійської мови. Визначено, що на уроках вчителеві слід надавати учням можливість для самокорекції.

Опубліковано
2020-07-11
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ