ФАКТОР СИТУАТИВНОГО КОНТЕКСТУ ТРАНСАКЦІЙНОЇ МОДЕЛІ У ПРАКТИЦІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ

  • Oksana Chepil
Ключові слова: міжкультурна бізнес-комунікація, трансакційна модель комунікації, ситуативний контекст (СК), низькоконтекстні та висококонтекстні культури

Анотація

У статті представлено багатовимірність ключового поняття міжкультурної бізнес-комунікації як складного соціо-культурного феномена, проблематика його дослідження знаходиться у міждисциплінарній площині, зокрема таких наук як лінгвістика, соціологія, комунікативістика, мовна комунікація, філософія, етнологія, культурологія, антропологія тощо. 
Об’єктом дослідження є – ситуативний контекст (СК). У сучасному бізнес-середовищі він є вагомим чинником впливу та виміром ефективності успішної бізнес інтеракції.
Аналіз чинника ситуативного контексту (СК) у практиці МКБК є найбільш врахованим у трансакційній моделі комунікації.
Приклади, які були проаналізовані у статті ґрунтуються на працях Едварда Холла та Ерін Меєр. Розкрите значення низькоконтекстних та висококонтекстних культур, що визначають культурний вимір СК.
У підсумках зазначено, що існуючі проблеми міжкультурної комунікаціі – спричинені не суто лінгвістичним аспектом, чи фактом використанням інших семіотичних систем, а саме ситуативним контекстом, зокрема його культурним виміром. 

Опубліковано
2020-07-11
Як цитувати
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ