ОГЛЯД ЗМІН КУРІКУЛУМУ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ З ПОЗИЦІЙ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ

  • Liudmyla Volkova
Ключові слова: курікулум, мультикультуралізм, толерантність, культура, різноманіття, національні цінності, підготовка вчителів

Анотація

Стаття присвячена висвітленню досвіду Великої Британії у втіленні принципів мультикультуралізму в освітній процес. Надано визначення поняття «мультикультуралізм»; проаналізовано поняття «культура» й виявлено зміни, яких воно зазнає у мультикультурному суспільстві. Вивчено й проаналізовано документи департаменту освіти і навичок Міністерства освіти Великої Британії щодо змін змісту курікулуму середньої школи. Нами встановлено, що було запропоновано перегляд усіх начальних програм з метою запровадження всебічного й рівного висвітлення внеску усіх націй у загальноєвропейську та світову скарбницю знань. Було також запропоновано створити систему підготовки вчителів до роботи у мультикультурному навчальному середовищі. Виявлено можливості для розвитку освітньої системи України через запровадження принципів мультикультуралізму. Розглянуто можливі шляхи використання досвіду Великобританії щодо запровадження мультикультурного підходу в освітню систему України.

Опубліковано
2020-07-11
Розділ
МОВНІ СИСТЕМИ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ТА ПОЛІКУЛЬТУ