МОВЛЕННЄВА РЕАЛІЗАЦІЯ ЛОКАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ (МІЖОСОБИСТІСНОЇ) ІНТЕГРАЦІЇ У ТОК-ШОУ ЛАРРІ КІНГА

  • Myroslava Kiriienko
Ключові слова: стратегія, локальна стратегія, тактика, дискурс інтерв’ю, мовний засіб, демінутивна лексика, інтерв’юер, інтерв’юйований

Анотація

У статті розглянуто мовленнєву реалізацію локальної стратегії соціальної (міжособистісної) інтеграції. У ток-шоу Ларрі Кінга вона відображається за допомогою наступних тактик ввічливої: залучення адресата до спільної діяльності, ствердження групової приналежності, апелювання до спільних фонових знань і цінностей, взаємної експектації. Авторка чітко характеризує кожну із тактик, котрі використовуються у межах розглянутої стратегії та вказує як саме вони сприяють перебігу вдалої комунікації. Не менш важливим є також окреслення палітри мовних засобів, що уможливлюють реалізацію тієї чи іншої тактики у межах досліджуваного ток-шоу.

Опубліковано
2020-07-11
Як цитувати
Розділ
МОВНІ СИСТЕМИ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ТА ПОЛІКУЛЬТУ