МОВНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ТА МОВНА ГРА В СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМІ

  • Tamara Nykoliuk
  • Natalia Shkliaieva
Ключові слова: лексика, лексема, демінутив, політична реклама, комунікація

Анотація

У статті досліджено особливості мовної толерантності та мовної гри в сучасній політичній рекламі. Проаналізовано комунікацію політичних партій виборчої кампанії 2019 року. На прикладі дописів у соціальних мережах виявлено толерантні форми звертань та запитань, демінутиви, що виконують емотивно-оцінну функцію. Виділено ряд компліментарних висловлювань та висловів, адресованих виборцю, та окремі засоби самопрезентації.
Досліджено інструменти мовної гри як засобу впливу на реципієнта. Проаналізовано емоційно-оцінну лексику, що виражає схвалення, критику, симпатію та метафори, завдяки яким текст набуває оригінальності. Виявлено, що постійні риторичні запитання та звертання пожвавлюють спілкування.
У політичній рекламі виділено лексико-семантичний та фонетично-графічний способи ведення мовної гри.

Опубліковано
2020-07-11
Розділ
МОВНІ СИСТЕМИ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ТА ПОЛІКУЛЬТУ