АВСТРАЛІЙСЬКА АНГЛІЙСЬКА ТА КАНАДСЬКА АНГЛІЙСЬКА ЯК ДВА ПРИКЛАДИ РОЗВИТКУ МОВИ

  • Andrii Pavlovych
Ключові слова: Австралійська англійська, канадська англійська, словниковий запас, граматика, акцент, фонетика, особливі характеристики

Анотація

Статтю присвячено розвитку англійської мови в Австралії та Канаді. Проведено аналіз історичних, соціальних та політичних передумов становлення англійської мови в Австралії та Канаді. Описано вплив екстралінгвальних чинників на розвиток англійської мови у вище згаданих англомовних країнах, універсалізацію лексики, граматики та фонетичної структури мови. Значний вплив на розвиток австралійської англійської мови мали географічне положення та спосіб життя корінного населення та мігрантів. Що до розвитку англійської мови в Канаді, то варто відмітити, що Канада – це двомовна країна і суттєвий вплив на розвиток мови в цій країні мала французька мова, так само як і американська та британська англійська.

Опубліковано
2020-07-11
Розділ
МОВНІ СИСТЕМИ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ТА ПОЛІКУЛЬТУ