КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД НА ПРАКТИЦІ (НА ПРИКЛАДІ КАФЕДРИ УКРАЇНІСТИКИ ВАРШАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ПОЛЬЩА))

  • Renata Botwina
  • Oksana Borys
Ключові слова: комунікативний підхід, навчання іноземної мови, говоріння

Анотація

Стаття ознайомлює з сучасними підходом до навчання іноземної мови студентів кафедри україністики Варшавського університету. Викладено специфіку дидактичної роботи викладачів з урахуванням культурних відмінностей у групах з різними мовленнєвими рівнями. Кафедра пропонує вивчення української та англійської мови як іноземної на рівнях від початкового (A1) до вільного володіння (C2), а також розбудовану програму навчання з предметами, мовою викладання яких є українська, англійська та польська мови. Увагу дослідження зосереджено на комунікативному підході з урахуванням специфіки викладання іноземних мов. Автори аналізують техніки, які використовують під час занять.

Опубліковано
2020-07-22
Як цитувати
Botwina, R., & Borys, O. (2020). КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД НА ПРАКТИЦІ (НА ПРИКЛАДІ КАФЕДРИ УКРАЇНІСТИКИ ВАРШАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ПОЛЬЩА)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (9(77), 290-294. Retrieved із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2950
Розділ
ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У КОМУНІКАТИВНОМУ ВИМІРІ