ДО ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

  • Natalia Siranchuk
Ключові слова: лексична компетентність, інноваційна педагогічна технологія, макроструктура методичної системи, мікроструктура методичної системи

Анотація

У статті визначено методичну систему, яка є технологією навчання алгоритмів породження мовлення на основі вивчення номінативних і комунікативних одиниць мови в єдності їхньої форми, значення і функції, у результаті чого досягається ефективний мовленнєвий розвиток, лексичне збагачення молодших школярів.
Новизну розробленої методичної системи підтверджено не тільки практичними результатами навчального експерименту, що саме по собі є вагомим аргументом, – це підтверджує і проведений теоретичний аналіз підсумків навчання щодо відповідності методичної системи поняттю педагогічної інновації.

Опубліковано
2020-07-22
Розділ
ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У КОМУНІКАТИВНОМУ ВИМІРІ