ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • Zoia Stoliar

Ключові слова:

комунікативна компетентність, мовленнєва діяльність, мовно-літературна освітня галузь, початкова освіта, фахова підготовка

Анотація

У статті висвітлено актуальні питання фахової підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Початкова освіта»; зауважено, що освітній процес, орієнтований на підготовку майбутніх учителів початкових класів до втілення мовно-літературної освіти молодших школярів, необхідно проектувати різновекторно. Під час аудиторних занять (лекційних, практичних), планування самостійної роботи варто передбачати завдання, що спрямовані не лише опанування теоретичних відомостей із лінгводидактики, лінгвістики, літературознавства, насичення словникового запасу майбутніх педагогів відповідною термінологією, а на комплексне формування ключових і фахових компетентностей здобувачів вищої освіти.
А тому процес фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів повинен забезпечити належний рівень формування комунікативної компетентності; оволодіння відомостями про українську мову як систему, про норми української літературної мови, яких майбутні педагоги дотримуються під час усного й писемного мовлення; сформувати художній смак і методичну компетентність для вибору якісного дидактичного інструментарію.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-22

Як цитувати

Stoliar, Z. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (9(77), 311–314. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2955

Номер

Розділ

ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У КОМУНІКАТИВНОМУ ВИМІРІ