УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ І ХУДОЖНІ ТВОРИ ЯК ЧИННИК КОМУНІКАТИВНОГО ВИМІРУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ХОРВАТСЬКОМУ КОНТЕКСТІ – ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ І АДАПТАЦІЯ

  • Zeljka Celic
Ключові слова: українська мова, комунікативний вимір, українські письменники, художні твори українською мовою, хорватська адаптація

Анотація

Комунікативний вимір певної мови у випадку, коли йдеться про рідну мову або мову, якою мовець оволодів на високому рівні, обумовлений географічно, а також соціоісторичними чинниками. Рівень україномовної комунікативної компетенції в хорватському контексті варіює, тобто часто за межами академічного середовища характеризується як нульовий. Комунікативний вимір української мови опосередкований російською мовою і літературою. Упродовж останніх десяти років спостерігається прагнення посилити комунікативний вимір української мови завдяки перекладам творів сучасної української літератури. Власні назви (прізвища письменників і назви їхніх творів) потенційно мали б розширяти комунікативний вимір української мови в хорватському контексті, хоча б у культурологічному плані. Проте, фактично цей вимір мінімізується.

Опубліковано
2020-07-22
Як цитувати
Celic, Z. (2020). УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ І ХУДОЖНІ ТВОРИ ЯК ЧИННИК КОМУНІКАТИВНОГО ВИМІРУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ХОРВАТСЬКОМУ КОНТЕКСТІ – ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ І АДАПТАЦІЯ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (9(77), 321-325. Retrieved із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2957
Розділ
ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У КОМУНІКАТИВНОМУ ВИМІРІ