ТИПИ ІЛЛОКУТИВНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ ТА СПОСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

  • Olena Zagranovska
  • Yuliia Lovchuk

Ключові слова:

іллокутивний мовленнєвий акт, дискурс, комунікативна мета

Анотація

У статті досліджуються типи іллокутивних мовленнєвих актів (МА) та способи їх реалізації в сучасному англійському дискурсі. МА визначається як «цілеспрямована мовленнєва дія, яка відбувається відповідно до принципів і правил мовленнєвої поведінки, що розглядається в межах прагматичної ситуації». На прикладах сучасною англійською мовою проведений семантичний аналіз основних типів іллокутивних МА, а саме репрезентативів або асертивів, директивів, комісивів, експресивів, декларативів. Зроблений на основі праць видатних вчених-лінгвістів аналіз показує, що кожний окремий тип несе в собі конкретне семантичне навантаження тобто слугує у мові для передачі конкретної інформації. Так репрезентативи вживаються для вираження істинних висловлювань. Директиви несуть в собі наказовий характер, вживаються для спонукання комунікантів до дії. Комісиви виражають зобов’язання щодо виконання якоїсь дії. Часто застосовуються для надання обіцянки, клятви щось зробити. Експресиви слугують для показу психологічного стану мовця. Вживаючи дані МА мовець має змогу висловити подяку, привітання чи вибачення за свої дії, а також висловити своє побажання стосовно ситуації. Декларативи слугують для можливості проголошення, сертифікування, інавгурації тощо. Володіючи своїм власним семантичним значенням, дані іллокутивні МА реалізуються в процесі спілкування згідно бажаної комунікативної мети. При грамотному застосуванні цих актів під час спілкування відбувається чітка передача інформації різного характеру в залежності від лексичної природи актів, досягається успішна комунікативна мета.Все це сприяє збагаченню лексичного складу комунікантів і робить процес спілкування між людьми бажаним та успішним.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-09

Як цитувати

Zagranovska, O., & Lovchuk, Y. (2022). ТИПИ ІЛЛОКУТИВНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ ТА СПОСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (13(81), 3–6. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3475