№ 13(81) (2022): Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія»

					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2022-08-09

КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА ТА ПРАГМАТИКА

МОВА В ДІАЛОЗІ КУЛЬТУР

ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ ТА ДИСКУРСУ

ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У КОМУНІКАТИВНОМУ ВИМІРІ